Egzamin gimnazjalny


28.04.2010 PLOCK GIMNAZJUM NR 8 EGZAMIN FOT. TOMASZ NIESLUCHOWSKI / AGENCJA GAZETA

Kurs składa się z trzech etapów: pierwszy ma na celu zdiagnozowanie wszelkich braków lub zaległości z poprzednich lat, a także powtórzenia wymaganych zagadnień. Drugim etapem jest zapoznanie kursanta z materiałem klasy trzeciej, natomiast trzeci etap nastawiony jest na ćwiczenie u kursantów rozwiązywania zadań testowych w wyznaczonym czasie. Harmonogram wymienionych etapów uzależniony jest od indywidualnych potrzeb uczniów.

Spotkania: 1 lub 2 tygodniowo Materiały: zeszyt ćwiczeń
Czas trwania: 90 min Dodatkowo: Praca domowa
Kiedy: pon – pt 16.00-20.30, sob 9.00 – 16.30 Sprawdzian: raz w miesiącu
Grupy: do 5 osób Na koniec: Próbny egzamin

Ramowy program kursu

 

(Egzamin: 19 kwietnia 2016)

Test diagnozujący + Klasa I (powtórzenie) + Sprawdzian

Test diagnozujący trwa 45 min i obejmuje tematy z klasy pierwszej i drugiej gimnazjum. Format zadań zbliżony jest do zadań z testu gimnazjalnego. Rezultat testu wskazuje prowadzącemu tematy, którym  powinien poświęcić szczególną uwagę. Zagadnienia z klasy pierwszej, które zostaną powtórzone:

 • Działania na liczbach wymiernych i obliczanie pierwiastków
 • Redukcja wyrazów podobnych
 • Równania i nierówności liniowe z jedną niewiadomą
 • Pola figur płaskich i związki miarowe w trójkącie

Praca domowa

 • Uczeń otrzymuje pracę domową po omówieniu każdego z wymienionych działów
 • Każda praca domowa zawiera 10 zadań
 • Uczeń ma tydzień na rozwiązanie pracy domowej
 • Treści i rozwiązania pracy domowej będą zamieszczane TUTAJ

Zeszyt ćwiczeń i notatki

Oprócz zeszytu ćwiczeń zawierającego zadania omawiane w czasie kursu uczeń raz w miesiącu otrzymuje notatki zawierające najważniejsze zagadnienia do zapamiętania w danym miesiącu. Będą one zamieszczane TUTAJ.

Omówienie sprawdzianu 1 + Klasa II (powtórzenie) + Sprawdzian 2

Na podstawie wyników ze sprawdzianu i prac domowych prowadzący przygotowuje omówienie, na którym ćwiczone będą typy zadań które sprawiły najwięcej problemów. Zagadnienia z klasy drugiej, które zostaną powtórzone:

 • Działania na potęgach i pierwiastkach
 • Działania na sumach algebraicznych i wzory skróconego mnożenia
 • Funkcja liniowa, proporcjonalność prosta i układy równań
 • Twierdzenie Pitagorasa, pole i obwód koła

Praca domowa

 • Uczeń otrzymuje pracę domową po omówieniu każdego z wymienionych działów
 • Każda praca domowa zawiera 10 zadań
 • Uczeń ma tydzień na rozwiązanie pracy domowej
 • Treści i rozwiązania pracy domowej będą zamieszczane TUTAJ

Zeszyt ćwiczeń i notatki

Oprócz zeszytu ćwiczeń zawierającego zadania omawiane w czasie kursu uczeń raz w miesiącu otrzymuje notatki zawierające najważniejsze zagadnienia do zapamiętania w danym miesiącu. Będą one zamieszczane TUTAJ.

Omówienie sprawdzianu 2 + Klasa III (część I) + Sprawdzian 3

Na podstawie wyników ze sprawdzianu i prac domowych prowadzący przygotowuje omówienie, na którym ćwiczone będą typy zadań które sprawiły najwięcej problemów. Zagadnienia z klasy trzeciej, które zostaną omówione:

 • Działania na liczbach niewymiernych
 • Obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych
 • Funkcja i jej własności
 • Proporcjonalność odwrotna

Praca domowa

 • Uczeń otrzymuje pracę domową po omówieniu każdego z wymienionych działów
 • Każda praca domowa zawiera 10 zadań
 • Uczeń ma tydzień na rozwiązanie pracy domowej
 • Treści i rozwiązania pracy domowej będą zamieszczane TUTAJ

Zeszyt ćwiczeń i notatki

Oprócz zeszytu ćwiczeń zawierającego zadania omawiane w czasie kursu uczeń raz w miesiącu otrzymuje notatki zawierające najważniejsze zagadnienia do zapamiętania w danym miesiącu. Będą one zamieszczane TUTAJ.

Omówienie sprawdzianu 3 + Klasa III (część II) + Sprawdzian 4

Na podstawie wyników ze sprawdzianu i prac domowych prowadzący przygotowuje omówienie, na którym ćwiczone będą typy zadań które sprawiły najwięcej problemów. Zagadnienia z klasy trzeciej, które zostaną omówione:

 • Układy dwóch równań liniowych z dwoma niewiadomymi
 • Nierówności liniowe
 • Funkcja i jej własności
 • Proporcjonalność odwrotna

Praca domowa

 • Uczeń otrzymuje pracę domową po omówieniu każdego z wymienionych działów
 • Każda praca domowa zawiera 10 zadań
 • Uczeń ma tydzień na rozwiązanie pracy domowej
 • Treści i rozwiązania pracy domowej będą zamieszczane TUTAJ

Zeszyt ćwiczeń i notatki

Oprócz zeszytu ćwiczeń zawierającego zadania omawiane w czasie kursu uczeń raz w miesiącu otrzymuje notatki zawierające najważniejsze zagadnienia do zapamiętania w danym miesiącu. Będą one zamieszczane TUTAJ.

Omówienie sprawdzianu 4 + Klasa III (część III) + Sprawdzian 5

Na podstawie wyników ze sprawdzianu i prac domowych prowadzący przygotowuje omówienie, na którym ćwiczone będą typy zadań które sprawiły najwięcej problemów. Zagadnienia z klasy trzeciej, które zostaną omówione:

 • Wzajemne położenie figur płaskich i okręgu
 • Przekształcenia geometryczne i symetrie
 • Figury przestrzenne
 • Elementy statystyki opisowej

Praca domowa

 • Uczeń otrzymuje pracę domową po omówieniu każdego z wymienionych działów
 • Każda praca domowa zawiera 10 zadań
 • Uczeń ma tydzień na rozwiązanie pracy domowej
 • Treści i rozwiązania pracy domowej będą zamieszczane TUTAJ

Zeszyt ćwiczeń i notatki

Oprócz zeszytu ćwiczeń zawierającego zadania omawiane w czasie kursu uczeń raz w miesiącu otrzymuje notatki zawierające najważniejsze zagadnienia do zapamiętania w danym miesiącu. Będą one zamieszczane TUTAJ.

Próbny egzamin I

Zajęcia w czasie dwóch i pół miesiąca poprzedzających egzamin dostosowywane są do potrzeb grupy. Raz w miesiącu odbywa się próbny egzamin trwający 45 min. Na podstawie wyników przygotowywane są dodatkowe zadania utrwalające materiał, z którym uczniowie mieli największe trudności.

Praca domowa

 • Uczeń otrzymuje pracę domową po każdych zajęciach
 • Każda praca domowa zawiera 10 zadań
 • Uczeń ma tydzień na rozwiązanie pracy domowej
 • Treści i rozwiązania pracy domowej będą zamieszczane TUTAJ

Zeszyt ćwiczeń i notatki

Oprócz zeszytu ćwiczeń zawierającego zadania omawiane w czasie kursu uczeń raz w miesiącu otrzymuje notatki zawierające najważniejsze zagadnienia do zapamiętania w danym miesiącu. Będą one zamieszczane TUTAJ.

Próbny egzamin II

Zajęcia w czasie dwóch i pół miesiąca poprzedzających egzamin dostosowywane są do potrzeb grupy. Raz w miesiącu odbywa się próbny egzamin trwający 45 min. Na podstawie wyników przygotowywane są dodatkowe zadania utrwalające materiał, z którym uczniowie mieli największe trudności.

Praca domowa

 • Uczeń otrzymuje pracę domową po każdych zajęciach
 • Każda praca domowa zawiera 10 zadań
 • Uczeń ma tydzień na rozwiązanie pracy domowej
 • Treści i rozwiązania pracy domowej będą zamieszczane TUTAJ

Zeszyt ćwiczeń i notatki

Oprócz zeszytu ćwiczeń zawierającego zadania omawiane w czasie kursu uczeń raz w miesiącu otrzymuje notatki zawierające najważniejsze zagadnienia do zapamiętania w danym miesiącu. Będą one zamieszczane TUTAJ.

Próbny egzamin III

Zajęcia w czasie dwóch i pół miesiąca poprzedzających egzamin dostosowywane są do potrzeb grupy. Raz w miesiącu odbywa się próbny egzamin trwający 45 min. Na podstawie wyników przygotowywane są dodatkowe zadania utrwalające materiał, z którym uczniowie mieli największe trudności.

Praca domowa

 • Uczeń otrzymuje pracę domową po każdych zajęciach
 • Każda praca domowa zawiera 10 zadań
 • Uczeń ma tydzień na rozwiązanie pracy domowej
 • Treści i rozwiązania pracy domowej będą zamieszczane TUTAJ

Zeszyt ćwiczeń i notatki

Oprócz zeszytu ćwiczeń zawierającego zadania omawiane w czasie kursu uczeń raz w miesiącu otrzymuje notatki zawierające najważniejsze zagadnienia do zapamiętania w danym miesiącu. Będą one zamieszczane TUTAJ.

Rafał Martynek

magister matematyki
University of Warwick
Wielka Brytania


Doktorant na wydziale matematyki Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył matematykę na uniwersytecie Warwick w Anglii. Absolwent liceum im. Stefana Batorego w Warszawie, gdzie ukończył program matury międzynarodowej. Laureat konkursu matematycznego w gimnazjum. Jest autorem zadań omawianych w czasie kursu.


Kontakt:
rafal@feynman.edu.pl