Konkurs matematyczny


Konkurs logo

Idealny sposób, aby zaznajomić się z typami zadań z każdego działu obowiązującego na Konkursie Matematycznym dla gimnazjum. Celem kursu jest wypracowanie u ucznia biegłości w rozwiązywaniu zadań konkursowych tak aby był gotowy na przejście przez I etap, który odbędzie się w październiku. Oprócz ponad 100 autorskich zadań, które zostaną omówione na zajęciach, kursanci po każdych zajęciach otrzymują pracę domową. Częścią kursu jest również próbny konkurs na etapie szkolnym.

Spotkania: 1 lub 2 tygodniowo Materiały: zeszyt ćwiczeń
Czas trwania zajęć: 90 min Dodatkowo: Praca domowa
Kiedy: pon – pt 16.00-20.30, sob 9.00 – 16.30 Przed każdym etapem: Próbny konkurs
Grupy: do 5 osób Dla kogo: uczniowie wszystkich klas gimnazjum

Program kursu

Zadania przekrojowe + próbny konkurs

Wrześniowe zajęcia mają na celu zapoznanie się z zadaniami ze wszystkich działów wymienionych w wymaganiach konkursowych do pierwszego etapu. Podczas zajęć przerabiane będą autorskie zadania prowadzącego, natomiast zadania konkursowe z lat poprzednich będą stanowiły pracę domową kursanta. Ważnym elementem kursu w tym miesiącu będzie próbny konkurs, dzięki któremu prowadzący będzie wiedział, którym działom poświęcić szczególną uwagę w kolejnym miesiącu. Zadania w tym miesiącu będą obejmować działy:

 • Liczby wymierne
 • Procenty
 • Potęgi i pierwiastki
 • Wyrażenia algebraiczne
 • Równania i układy równań
 • Figury płaskie

Praca domowa

 • Uczeń otrzymuje pracę domową po omówieniu każdego z wymienionych działów
 • Każda praca domowa zawiera 10 zadań
 • Uczeń ma tydzień na rozwiązanie pracy domowej
 • Treści i rozwiązania pracy domowej będą zamieszczane TUTAJ

Zeszyt ćwiczeń i notatki

Oprócz zeszytu ćwiczeń zawierającego zadania omawiane w czasie kursu uczeń raz w miesiącu otrzymuje notatki zawierające najważniejsze zagadnienia do zapamiętania w danym miesiącu. Będą one zamieszczane TUTAJ.

Zadania przekrojowe + Etap szkolny

Wzorem lat poprzednich spodziewamy się, że pierwszy etap konkursu odbędzie się w ostatnim tygodniu października. Do tego czasu kontynuowane będzie ćwiczenie zadań przekrojowych ze szczególnym uwzględnieniem tych działów, które sprawiły kursantom najwięcej trudności podczas konkursu próbnego. Zadania w tym miesiącu będą obejmować działy:

 • Liczby wymierne
 • Procenty
 • Potęgi i pierwiastki
 • Wyrażenia algebraiczne
 • Równania i układy równań
 • Figury płaskie

Praca domowa

 • Uczeń otrzymuje pracę domową po omówieniu każdego z wymienionych działów
 • Każda praca domowa zawiera 10 zadań
 • Uczeń ma tydzień na rozwiązanie pracy domowej
 • Treści i rozwiązania pracy domowej będą zamieszczane TUTAJ

Zeszyt ćwiczeń i notatki

Oprócz zeszytu ćwiczeń zawierającego zadania omawiane w czasie kursu uczeń raz w miesiącu otrzymuje notatki zawierające najważniejsze zagadnienia do zapamiętania w danym miesiącu. Będą one zamieszczane TUTAJ.

Próbny konkurs + zagadnienia do II etapu

Pracę w tym miesiącu rozpoczniemy kolejnym próbnym konkursem mającym na celu zbadanie postępów kursantów. Oprócz zadań przekrojowych skupimy się również na zagadnieniach wymaganych w czasie II etapu, którymi są:

 • Równania diofantyczne
 • Wykresy funkcji
 • Okręgi styczne i własności stycznej do okręgu
 • Czworokąt wpisany w okrąg i czworokąt opisany na okręgu

Praca domowa

 • Uczeń otrzymuje pracę domową po omówieniu każdego z wymienionych działów
 • Każda praca domowa zawiera 10 zadań
 • Uczeń ma tydzień na rozwiązanie pracy domowej
 • Treści i rozwiązania pracy domowej będą zamieszczane TUTAJ

Zeszyt ćwiczeń i notatki

Oprócz zeszytu ćwiczeń zawierającego zadania omawiane w czasie kursu uczeń raz w miesiącu otrzymuje notatki zawierające najważniejsze zagadnienia do zapamiętania w danym miesiącu. Będą one zamieszczane TUTAJ.

Etap rejonowy + dwa wybrane działy

W pierwszym tygodniu grudnia odbywa się II etap konkursu. Przez resztę miesiąca z każdym uczestnikiem kursu wspólnie podejmujemy decyzje, które dwa działy będziemy ćwiczyć. Celem jest, aby do grudnia wszyscy kursanci nabrali biegłości w działach: liczby wymierne, procenty i potęgi i pierwiastki. Dlatego wybieramy dwa działy spośród:

 • Wyrażenia algebraiczne
 • Równania i układy równań
 • Funkcje i ich wykresy
 • Figury płaskie

Praca domowa

 • Uczeń otrzymuje pracę domową po omówieniu każdego z wymienionych działów
 • Każda praca domowa zawiera 10 zadań
 • Uczeń ma tydzień na rozwiązanie pracy domowej
 • Treści i rozwiązania pracy domowej będą zamieszczane TUTAJ

Zeszyt ćwiczeń i notatki

Oprócz zeszytu ćwiczeń zawierającego zadania omawiane w czasie kursu uczeń raz w miesiącu otrzymuje notatki zawierające najważniejsze zagadnienia do zapamiętania w danym miesiącu. Będą one zamieszczane TUTAJ.

Próbny konkurs + zagadnienia do III etapu

Pracę w tym miesiącu rozpoczniemy kolejnym próbnym konkursem mającym na celu zbadanie postępów kursantów. Oprócz zadań przekrojowych skupimy się również na zagadnieniach wymaganych w czasie III etapu, którymi są:

 • Rozwiązywanie równań z parametrem
 • Kombinatoryka elementarna
 • Przekroje płaskie graniastosłupów i ostrosłupów
 • Bryły obrotowe

Praca domowa

 • Uczeń otrzymuje pracę domową po omówieniu każdego z wymienionych działów
 • Każda praca domowa zawiera 10 zadań
 • Uczeń ma tydzień na rozwiązanie pracy domowej
 • Treści i rozwiązania pracy domowej będą zamieszczane TUTAJ

Zeszyt ćwiczeń i notatki

Oprócz zeszytu ćwiczeń zawierającego zadania omawiane w czasie kursu uczeń raz w miesiącu otrzymuje notatki zawierające najważniejsze zagadnienia do zapamiętania w danym miesiącu. Będą one zamieszczane TUTAJ.

Zadania przekrojowe + Etap wojewódzki

Wzorem lat poprzednich spodziewamy się, że pierwszy etap konkursu odbędzie się w ostatnim tygodniu lutego. Do tego czasu kontynuowane będzie ćwiczenie zadań przekrojowych ze szczególnym uwzględnieniem tych działów, które sprawiły kursantom najwięcej trudności podczas konkursu próbnego. Zadania w tym miesiącu będą obejmować działy:

 • Funkcja liniowa
 • Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieństwa
 • Nietypowe problemy

Praca domowa

 • Uczeń otrzymuje pracę domową po omówieniu każdego z wymienionych działów
 • Każda praca domowa zawiera 10 zadań
 • Uczeń ma tydzień na rozwiązanie pracy domowej
 • Treści i rozwiązania pracy domowej będą zamieszczane TUTAJ

Zeszyt ćwiczeń i notatki

Oprócz zeszytu ćwiczeń zawierającego zadania omawiane w czasie kursu uczeń raz w miesiącu otrzymuje notatki zawierające najważniejsze zagadnienia do zapamiętania w danym miesiącu. Będą one zamieszczane TUTAJ.

Liczby wymierne + Procenty

Począwszy od marca skoncentrujemy się na utrwalaniu wszystkich działów wymaganych w kursie. Zadania w tym miesiącu będą obejmować tematy:

 • Podzielność liczb całkowitych i działanie na resztach
 • Zamiana ułamka okresowego na zwykły
 • Średnia arytmetyczna i ważona
 • Działania na liczbach niewymiernych i ich porównywanie
 • Procent składany
 • Mieszanie roztworów
 • Problemy handlowe
 • Zmiany procentowe, a zmiany liczbowe

Praca domowa

 • Uczeń otrzymuje pracę domową po omówieniu każdego z wymienionych działów
 • Każda praca domowa zawiera 10 zadań
 • Uczeń ma tydzień na rozwiązanie pracy domowej
 • Treści i rozwiązania pracy domowej będą zamieszczane TUTAJ

Zeszyt ćwiczeń i notatki

Oprócz zeszytu ćwiczeń zawierającego zadania omawiane w czasie kursu uczeń raz w miesiącu otrzymuje notatki zawierające najważniejsze zagadnienia do zapamiętania w danym miesiącu. Będą one zamieszczane TUTAJ.

Potęgi i pierwiastki + Mini Konkurs

Począwszy od marca skoncentrujemy się na utrwalaniu wszystkich działów wymaganych w kursie. Ponadto w tym miesiącu odbędzie się 30 minutowy konkurs zawierający zadania na poziomie etapu rejonowego. Zadania w tym miesiącu będą obejmować tematy:

 • Powtórzenie zasad działania na potęgach
 • Własności kolejnych potęg liczby naturalnej
 • Sumy „wielkich” potęg
 • Porównywanie potęg różnych liczb

Praca domowa

 • Uczeń otrzymuje pracę domową po omówieniu każdego z wymienionych działów
 • Każda praca domowa zawiera 10 zadań
 • Uczeń ma tydzień na rozwiązanie pracy domowej
 • Treści i rozwiązania pracy domowej będą zamieszczane TUTAJ

Zeszyt ćwiczeń i notatki

Oprócz zeszytu ćwiczeń zawierającego zadania omawiane w czasie kursu uczeń raz w miesiącu otrzymuje notatki zawierające najważniejsze zagadnienia do zapamiętania w danym miesiącu. Będą one zamieszczane TUTAJ.

Wyrażenia algebraiczne + Równania i układy równań

Począwszy od marca skoncentrujemy się na utrwalaniu wszystkich działów wymaganych w kursie. Zadania w tym miesiącu będą obejmować tematy:

 • Wzory skróconego mnożenia
 • Upraszczanie ilorazów sum algebraicznych
 • Dowodzenie własności liczb naturalnych
 • Dowód na niewymierność niektórych liczb
 • Równania i nierówności z wartością bezwzględną (interpretacja na osi liczbowej)
 • Nietypowe układy równań
 • Kinematyka i zadania z zegarem
 • Zadania tekstowe

Praca domowa

 • Uczeń otrzymuje pracę domową po omówieniu każdego z wymienionych działów
 • Każda praca domowa zawiera 10 zadań
 • Uczeń ma tydzień na rozwiązanie pracy domowej
 • Treści i rozwiązania pracy domowej będą zamieszczane TUTAJ

Zeszyt ćwiczeń i notatki

Oprócz zeszytu ćwiczeń zawierającego zadania omawiane w czasie kursu uczeń raz w miesiącu otrzymuje notatki zawierające najważniejsze zagadnienia do zapamiętania w danym miesiącu. Będą one zamieszczane TUTAJ.

Figury płaskie + Konkurs

Począwszy od marca skoncentrujemy się na utrwalaniu wszystkich działów wymaganych w kursie. Na ostatnich zajęciach odbędzie się konkurs z NAGRODAMI! Zadania w tym miesiącu będą obejmować tematy:

 • „Zacieniowane” problemy
 • Kąty w kole
 • Twierdzenie o dwusiecznej
 • Własności trójkąta

Praca domowa

 • Uczeń otrzymuje pracę domową po omówieniu każdego z wymienionych działów
 • Każda praca domowa zawiera 10 zadań
 • Uczeń ma tydzień na rozwiązanie pracy domowej
 • Treści i rozwiązania pracy domowej będą zamieszczane TUTAJ

Zeszyt ćwiczeń i notatki

Oprócz zeszytu ćwiczeń zawierającego zadania omawiane w czasie kursu uczeń raz w miesiącu otrzymuje notatki zawierające najważniejsze zagadnienia do zapamiętania w danym miesiącu. Będą one zamieszczane TUTAJ.

Rafał Martynek

magister matematyki
University of Warwick
Wielka Brytania


Doktorant  na wydziale matematyki Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył matematykę na uniwersytecie Warwick w Anglii. Absolwent liceum im. Stefana Batorego w Warszawie, gdzie ukończył program matury międzynarodowej. Laureat konkursu matematycznego w gimnazjum. Jest autorem zadań omawianych w czasie kursu.


Kontakt:
rafal@feynman.edu.pl