Kurs laureata


Kurs Laureata
 • Idealny sposób, aby zaznajomić się z typami zadań z każdego działu obowiązującego na Konkursie Matematycznym dla gimnazjum.
 • Celem kursu jest wypracowanie u ucznia biegłości w rozwiązywaniu zadań konkursowych tak aby był gotowy na przejście przez I etap, który odbędzie się w październiku.
 • Oprócz ponad 100 autorskich zadań, które zostaną omówione na zajęciach, kursanci po każdych zajęciach otrzymują pracę domową.
 • Częścią kursu jest również próbny konkurs na etapie szkolnym.
Ilość spotkań: 8 Materiały: zeszyt ćwiczeń
Czas trwania: 3h Dodatkowo: praca domowa
Dni: pon, śr, pt, sob Test: próbny konkurs
Grupy: do 5 osób Cena: zniżka na kursy roczne

Ramowy program kursu

Liczby wymierne

Podczas tego spotkanie omówione zostaną zadania z tematów:

 • Podzielność liczb całkowitych i działanie na resztach
 • Zamiana ułamka okresowego na zwykły
 • Średnia arytmetyczna i ważona
 • Działania na liczbach niewymiernych i ich porównywanie

Praca domowa

 • Uczeń otrzymuje pracę domową po omówieniu każdego z wymienionych działów
 • Każda praca domowa zawiera 5 zadań
 • Uczeń przynosi rozwiązania pracy domowej na kolejne zajęcia
 • Treści i rozwiązania pracy domowej będą zamieszczane TUTAJ

Zeszyt ćwiczeń i notatki

Oprócz zeszytu ćwiczeń zawierającego zadania omawiane w czasie kursu uczeń otrzymuje notatki zawierające najważniejsze zagadnienia do zapamiętania z danego działu. Będą one zamieszczane TUTAJ.

Procenty

Podczas tego spotkanie omówione zostaną zadania z tematów:

 • Procent składany
 • Mieszanie roztworów
 • Problemy handlowe
 • Zmiany procentowe, a zmiany liczbowe

Praca domowa

 • Uczeń otrzymuje pracę domową po omówieniu każdego z wymienionych działów
 • Każda praca domowa zawiera 5 zadań
 • Uczeń przynosi rozwiązania pracy domowej na kolejne zajęcia
 • Treści i rozwiązania pracy domowej będą zamieszczane TUTAJ

Zeszyt ćwiczeń i notatki

Oprócz zeszytu ćwiczeń zawierającego zadania omawiane w czasie kursu uczeń otrzymuje notatki zawierające najważniejsze zagadnienia do zapamiętania z danego działu. Będą one zamieszczane TUTAJ.

Potęgi i pierwiastki

Podczas tego spotkanie omówione zostaną zadania z tematów:

 • Powtórzenie zasad działania na potęgach
 • Własności kolejnych potęg liczby naturalnej
 • Sumy „wielkich” potęg
 • Porównywanie potęg różnych liczb

Praca domowa

 • Uczeń otrzymuje pracę domową po omówieniu każdego z wymienionych działów
 • Każda praca domowa zawiera 5 zadań
 • Uczeń przynosi rozwiązania pracy domowej na kolejne zajęcia
 • Treści i rozwiązania pracy domowej będą zamieszczane TUTAJ

Zeszyt ćwiczeń i notatki

Oprócz zeszytu ćwiczeń zawierającego zadania omawiane w czasie kursu uczeń otrzymuje notatki zawierające najważniejsze zagadnienia do zapamiętania z danego działu. Będą one zamieszczane TUTAJ.

Mini Konkurs

Spotkanie będzie poświęcone na 45 minutowy konkurs zawierający zadania na poziomie etapu szkolnego z działów omówionych na trzech poprzednich spotkaniach. Reszta spotkania poświęcona będzie na omówienie zadań konkursowych i powtórzenie dotychczasowego materiału.

Praca domowa

 • Uczeń otrzymuje pracę domową po omówieniu każdego z wymienionych działów
 • Każda praca domowa zawiera 5 zadań
 • Uczeń przynosi rozwiązania pracy domowej na kolejne zajęcia
 • Treści i rozwiązania pracy domowej będą zamieszczane TUTAJ

Zeszyt ćwiczeń i notatki

Oprócz zeszytu ćwiczeń zawierającego zadania omawiane w czasie kursu uczeń otrzymuje notatki zawierające najważniejsze zagadnienia do zapamiętania z danego działu. Będą one zamieszczane TUTAJ.

Wyrażenia algebraiczne

Podczas tego spotkanie omówione zostaną zadania z tematów:

 • Wzory skróconego mnożenia
 • Upraszczanie ilorazów sum algebraicznych
 • Dowodzenie własności liczb naturalnych
 • Dowód na niewymierność niektórych liczb

Praca domowa

 • Uczeń otrzymuje pracę domową po omówieniu każdego z wymienionych działów
 • Każda praca domowa zawiera 5 zadań
 • Uczeń przynosi rozwiązania pracy domowej na kolejne zajęcia
 • Treści i rozwiązania pracy domowej będą zamieszczane TUTAJ

Zeszyt ćwiczeń i notatki

Oprócz zeszytu ćwiczeń zawierającego zadania omawiane w czasie kursu uczeń otrzymuje notatki zawierające najważniejsze zagadnienia do zapamiętania z danego działu. Będą one zamieszczane TUTAJ.

Równania i układy równań

Podczas tego spotkanie omówione zostaną zadania z tematów:

 • Równania i nierówności z wartością bezwzględną (interpretacja na osi liczbowej)
 • Nietypowe układy równań
 • Kinematyka i zadania z zegarem
 • Zadania tekstowe

Praca domowa

 • Uczeń otrzymuje pracę domową po omówieniu każdego z wymienionych działów
 • Każda praca domowa zawiera 5 zadań
 • Uczeń przynosi rozwiązania pracy domowej na kolejne zajęcia
 • Treści i rozwiązania pracy domowej będą zamieszczane TUTAJ

Zeszyt ćwiczeń i notatki

Oprócz zeszytu ćwiczeń zawierającego zadania omawiane w czasie kursu uczeń otrzymuje notatki zawierające najważniejsze zagadnienia do zapamiętania z danego działu. Będą one zamieszczane TUTAJ.

Figury płaskie

Podczas tego spotkanie omówione zostaną zadania z tematów:

 • „Zacieniowane” problemy
 • Kąty w kole
 • Twierdzenie o dwusiecznej
 • Własności trójkąta

Praca domowa

 • Uczeń otrzymuje pracę domową po omówieniu każdego z wymienionych działów
 • Każda praca domowa zawiera 5 zadań
 • Uczeń przynosi rozwiązania pracy domowej na kolejne zajęcia
 • Treści i rozwiązania pracy domowej będą zamieszczane TUTAJ

Zeszyt ćwiczeń i notatki

Oprócz zeszytu ćwiczeń zawierającego zadania omawiane w czasie kursu uczeń otrzymuje notatki zawierające najważniejsze zagadnienia do zapamiętania z danego działu. Będą one zamieszczane TUTAJ.

Podczas tego spotkanie omówione zostaną zadania z tematów:

 • Równania i nierówności z wartością bezwzględną (interpretacja na osi liczbowej)
 • Nietypowe układy równań
 • Kinematyka i zadania z zegarem
 • Zadania tekstowe

Praca domowa

 • Uczeń otrzymuje pracę domową po omówieniu każdego z wymienionych działów
 • Każda praca domowa zawiera 5 zadań
 • Uczeń przynosi rozwiązania pracy domowej na kolejne zajęcia
 • Treści i rozwiązania pracy domowej będą zamieszczane TUTAJ

Zeszyt ćwiczeń i notatki

Oprócz zeszytu ćwiczeń zawierającego zadania omawiane w czasie kursu uczeń otrzymuje notatki zawierające najważniejsze zagadnienia do zapamiętania z danego działu. Będą one zamieszczane TUTAJ.

Próbny konkurs

Podczas tego spotkania odbędzie się 90 minutowy próbny konkurs na etapie szkolnym. Zadania zostaną omówione, a na koniec dla wszystkich uczestników kursu czeka NIESPODZIANKA!

 

Praca domowa

 • Uczeń otrzymuje pracę domową po omówieniu każdego z wymienionych działów
 • Każda praca domowa zawiera 5 zadań
 • Uczeń przynosi rozwiązania pracy domowej na kolejne zajęcia
 • Treści i rozwiązania pracy domowej będą zamieszczane TUTAJ

Zeszyt ćwiczeń i notatki

Oprócz zeszytu ćwiczeń zawierającego zadania omawiane w czasie kursu uczeń otrzymuje notatki zawierające najważniejsze zagadnienia do zapamiętania z danego działu. Będą one zamieszczane TUTAJ.

Podczas tego spotkanie omówione zostaną zadania z tematów:

 • Równania i nierówności z wartością bezwzględną (interpretacja na osi liczbowej)
 • Nietypowe układy równań
 • Kinematyka i zadania z zegarem
 • Zadania tekstowe

Praca domowa

 • Uczeń otrzymuje pracę domową po omówieniu każdego z wymienionych działów
 • Każda praca domowa zawiera 5 zadań
 • Uczeń przynosi rozwiązania pracy domowej na kolejne zajęcia
 • Treści i rozwiązania pracy domowej będą zamieszczane TUTAJ

Zeszyt ćwiczeń i notatki

Oprócz zeszytu ćwiczeń zawierającego zadania omawiane w czasie kursu uczeń otrzymuje notatki zawierające najważniejsze zagadnienia do zapamiętania z danego działu. Będą one zamieszczane TUTAJ.

Rafał Martynek

magister matematyki
University of Warwick
Wielka Brytania


Doktorant na wydziale matematyki Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył matematykę na uniwersytecie Warwick w Anglii. Absolwent liceum im. Stefana Batorego w Warszawie, gdzie ukończył program matury międzynarodowej. Laureat konkursu matematycznego w gimnazjum. Jest autorem zadań omawianych w czasie kursu.


Kontakt:
rafal@feynman.edu.pl