Pierwsza i druga klasa


Back to school - young schoolgirl in the classroom

Głównym celem kursu jest wypracowanie u ucznia systematyczności w ćwiczeniu bieżącego materiału szkolnego i niedopuszczenie do jakichkolwiek braków. Jest to również świetna opcja dla uczniów piątkowych lub czwórkowych, dobrze radzących sobie z bieżącym materiałem. Kurs daje im szansę szybszego poznania materiału nieprzerobionego jeszcze w szkole, co będzie stanowiło ogromny atut w przygotowaniu do egzaminu. Pomoże również rozbudzić zainteresowanie matematyką, co bardzo rzadko jest możliwe w warunkach klasowych.

Spotkania: 1 lub 2 tygodniowo Materiały: zeszyt ćwiczeń
Czas trwania zajęć: 90 min Dodatkowo: Praca domowa
Kiedy: pon – pt 16.00-20.30, sob 9.00 – 16.30 Sprawdzian: raz w miesiącu
Grupy: do 5 osób Bonus: Zniżka na dodatkowe konsultacje

Ramowy program kursu

Test diagnozujący + Liczby wymierne + Sprawdzian 1

Test diagnozujący trwa 45 min i obejmuje tematy z poprzednich lat. Format zadań zbliżony jest do zadań z testu gimnazjalnego. Rezultat testu wskazuje prowadzącemu tematy, którym powinien poświęcić szczególną uwagę. Zagadnienia, które zostaną omówione:

Klasa I

 • Działania na liczbach wymiernych
 • Potęga liczby wymiernej o wykładniku naturalnym
 • Obliczenia procentowe
 • Pierwiastek arytmetyczny

Klasa II

 • Przypomnienie wiadomości o liczbach wymiernych
 • Własności potęg
 • Własności pierwiastków
 • Liczby niewymierne

Praca domowa

 • Uczeń otrzymuje pracę domową po omówieniu każdego z wymienionych działów
 • Każda praca domowa zawiera 10 zadań
 • Uczeń ma tydzień na rozwiązanie pracy domowej
 • Treści i rozwiązania pracy domowej będą zamieszczane TUTAJ

Zeszyt ćwiczeń i notatki

Oprócz zeszytu ćwiczeń zawierającego zadania omawiane w czasie kursu uczeń raz w miesiącu otrzymuje notatki zawierające najważniejsze zagadnienia do zapamiętania w danym miesiącu. Będą one zamieszczane TUTAJ.

Omówienie sprawdzianu 1 + Algebra(I) + Sprawdzian 2

Na podstawie wyników ze sprawdzianu i prac domowych prowadzący przygotowuje omówienie, na którym ćwiczone będą typy zadań które sprawiły najwięcej problemów. Dalsze zagadnienia, które zostaną omówione:

Klasa I

 • Działania na liczbach wymiernych
 • Potęga liczby wymiernej o wykładniku naturalnym
 • Obliczenia procentowe
 • Pierwiastek arytmetyczny

Klasa II

 • Przypomnienie wiadomości o wyrażeniach algebraicznych
 • Wzory skróconego mnożenia
 • Równania i nierówności liniowe z jedną niewiadomą
 • Zadania tekstowe

Praca domowa

 • Uczeń otrzymuje pracę domową po omówieniu każdego z wymienionych działów
 • Każda praca domowa zawiera 10 zadań
 • Uczeń ma tydzień na rozwiązanie pracy domowej
 • Treści i rozwiązania pracy domowej będą zamieszczane TUTAJ

Zeszyt ćwiczeń i notatki

Oprócz zeszytu ćwiczeń zawierającego zadania omawiane w czasie kursu uczeń raz w miesiącu otrzymuje notatki zawierające najważniejsze zagadnienia do zapamiętania w danym miesiącu. Będą one zamieszczane TUTAJ.

Omówienie sprawdzianu 2 + Algebra(II) + Sprawdzian 3

Na podstawie wyników ze sprawdzianu i prac domowych prowadzący przygotowuje omówienie, na którym ćwiczone będą typy zadań które sprawiły najwięcej problemów. Dalsze zagadnienia, które zostaną omówione:

Klasa I

 • Równania i nierówności liniowe z jedną niewiadomą
 • Przyporządkowania
 • Równania liniowe z dwoma niewiadomymi
 • Rozwiązywanie układów równań

Klasa II

 • Funkcje i ich wykresy
 • Zbieranie, porządkowanie i przedstawianie danych
 • Proporcjonalność prosta i odwrotna
 • Zadania tekstowe

Praca domowa

 • Uczeń otrzymuje pracę domową po omówieniu każdego z wymienionych działów
 • Każda praca domowa zawiera 10 zadań
 • Uczeń ma tydzień na rozwiązanie pracy domowej
 • Treści i rozwiązania pracy domowej będą zamieszczane TUTAJ

Zeszyt ćwiczeń i notatki

Oprócz zeszytu ćwiczeń zawierającego zadania omawiane w czasie kursu uczeń raz w miesiącu otrzymuje notatki zawierające najważniejsze zagadnienia do zapamiętania w danym miesiącu. Będą one zamieszczane TUTAJ.

Omówienie sprawdzianu 3 + Figury(I) + Sprawdzian 4

Na podstawie wyników ze sprawdzianu i prac domowych prowadzący przygotowuje omówienie, na którym ćwiczone będą typy zadań które sprawiły najwięcej problemów. Dalsze zagadnienia, które zostaną omówione:

Klasa I

 • Pojęcie definicji i twierdzenia
 • Proste równoległe przecięte trzecią prostą
 • Wielokąty foremne
 • Oś symetrii i środek symetrii figury

Klasa II

 • Przypomnienie wiadomości o figurach płaskich
 • Łuk, wycinek kołowy, pierścień kołowy
 • Symetria i jednokładność
 • Wzajemne położenie prostych i płaszczyzn w przestrzeni

Praca domowa

 • Uczeń otrzymuje pracę domową po omówieniu każdego z wymienionych działów
 • Każda praca domowa zawiera 10 zadań
 • Uczeń ma tydzień na rozwiązanie pracy domowej
 • Treści i rozwiązania pracy domowej będą zamieszczane TUTAJ

Zeszyt ćwiczeń i notatki

Oprócz zeszytu ćwiczeń zawierającego zadania omawiane w czasie kursu uczeń raz w miesiącu otrzymuje notatki zawierające najważniejsze zagadnienia do zapamiętania w danym miesiącu. Będą one zamieszczane TUTAJ.

Omówienie sprawdzianu 4 + Figury(II) + Sprawdzian 5

Na podstawie wyników ze sprawdzianu i prac domowych prowadzący przygotowuje omówienie, na którym ćwiczone będą typy zadań które sprawiły najwięcej problemów. Dalsze zagadnienia, które zostaną omówione:

Klasa I

 • Trójkąty przystające
 • Kąt środkowy i kąt wpisany
 • Okrąg wpisany w trójkąt i opisany na trójkącie
 • Figury przestrzenne

Klasa II

 • Przypomnienie wiadomości o wielościanach
 • Przekroje wielościanów
 • Kąt między prostą, a płaszczyzną
 • Figury obrotowe

Praca domowa

 • Uczeń otrzymuje pracę domową po omówieniu każdego z wymienionych działów
 • Każda praca domowa zawiera 10 zadań
 • Uczeń ma tydzień na rozwiązanie pracy domowej
 • Treści i rozwiązania pracy domowej będą zamieszczane TUTAJ

Zeszyt ćwiczeń i notatki

Oprócz zeszytu ćwiczeń zawierającego zadania omawiane w czasie kursu uczeń raz w miesiącu otrzymuje notatki zawierające najważniejsze zagadnienia do zapamiętania w danym miesiącu. Będą one zamieszczane TUTAJ.

Omówienie sprawdzianu 5 + Miara(I) + Sprawdzian 6

Na podstawie wyników ze sprawdzianu i prac domowych prowadzący przygotowuje omówienie, na którym ćwiczone będą typy zadań które sprawiły najwięcej problemów. Dalsze zagadnienia, które zostaną omówione:

Klasa I

 • Zamiana jednostek miary
 • Przypomnienie wiadomości o polach figur
 • Pole wielokąta foremnego
 • Pole powierzchni graniastosłupa i ostrosłupa

Klasa II

 • Przypomnienie wiadomości o jednostkach miary i obwodach wielkokątów
 • π jako liczba
 • Obwód koła
 • Siatka i model walca i stożka

Praca domowa

 • Uczeń otrzymuje pracę domową po omówieniu każdego z wymienionych działów
 • Każda praca domowa zawiera 10 zadań
 • Uczeń ma tydzień na rozwiązanie pracy domowej
 • Treści i rozwiązania pracy domowej będą zamieszczane TUTAJ

Zeszyt ćwiczeń i notatki

Oprócz zeszytu ćwiczeń zawierającego zadania omawiane w czasie kursu uczeń raz w miesiącu otrzymuje notatki zawierające najważniejsze zagadnienia do zapamiętania w danym miesiącu. Będą one zamieszczane TUTAJ.

Omówienie sprawdzianu 6 + Miara(II) + Sprawdzian 7

Na podstawie wyników ze sprawdzianu i prac domowych prowadzący przygotowuje omówienie, na którym ćwiczone będą typy zadań które sprawiły najwięcej problemów. Dalsze zagadnienia, które zostaną omówione:

Klasa I

 • Związki miarowe w trójkącie
 • Twierdzenie Pitagorasa
 • Przypomnienie wiadomości o objętości brył
 • Objętość graniastosłupa i ostrosłupa

Klasa II

 • Pole powierzchni walca, stożka i kuli
 • Powtórzenie wiadomości o objętości brył
 • Objętość walca, stożka i kuli
 • Twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa

Praca domowa

 • Uczeń otrzymuje pracę domową po omówieniu każdego z wymienionych działów
 • Każda praca domowa zawiera 10 zadań
 • Uczeń ma tydzień na rozwiązanie pracy domowej
 • Treści i rozwiązania pracy domowej będą zamieszczane TUTAJ

Zeszyt ćwiczeń i notatki

Oprócz zeszytu ćwiczeń zawierającego zadania omawiane w czasie kursu uczeń raz w miesiącu otrzymuje notatki zawierające najważniejsze zagadnienia do zapamiętania w danym miesiącu. Będą one zamieszczane TUTAJ.

Próbny egzamin + Materiał z kolejnej klasy

Na kwiecień planowany jest 45 minutowy próbny egzamin mający na celu zapoznanie ucznia z formatem zadań spotykanych na egzaminie gimnazjalnym. Egzamin będzie obejmował tylko zagadnienia omówione w czasie kursu. Wskaże on również tematy, które należy jeszcze powtórzyć.  Pozostałe zajęcia będą poświęcone na wprowadzeniu tematów z kolejnej klasy.

Praca domowa

 • Uczeń otrzymuje pracę domową po omówieniu każdego z wymienionych działów
 • Każda praca domowa zawiera 10 zadań
 • Uczeń ma tydzień na rozwiązanie pracy domowej
 • Treści i rozwiązania pracy domowej będą zamieszczane TUTAJ

Zeszyt ćwiczeń i notatki

Oprócz zeszytu ćwiczeń zawierającego zadania omawiane w czasie kursu uczeń raz w miesiącu otrzymuje notatki zawierające najważniejsze zagadnienia do zapamiętania w danym miesiącu. Będą one zamieszczane TUTAJ.

Materiał z kolejnej klasy

Dwa ostatnie miesiące kursu poświęcone są na zapoznaniu ucznia z tematami wchodzącymi w program kolejnej klasy. Wyboru tych tematów dokonuje prowadzący po konsultacji z uczniami. Kursanci w dalszym ciągu otrzymują pracę domową. Odbywa się jeden sprawdzian z tych tematów.

Praca domowa

 • Uczeń otrzymuje pracę domową po omówieniu każdego z wymienionych działów
 • Każda praca domowa zawiera 10 zadań
 • Uczeń ma tydzień na rozwiązanie pracy domowej
 • Treści i rozwiązania pracy domowej będą zamieszczane TUTAJ

Zeszyt ćwiczeń i notatki

Oprócz zeszytu ćwiczeń zawierającego zadania omawiane w czasie kursu uczeń raz w miesiącu otrzymuje notatki zawierające najważniejsze zagadnienia do zapamiętania w danym miesiącu. Będą one zamieszczane TUTAJ.

Materiał z kolejnej klasy

Dwa ostatnie miesiące kursu poświęcone są na zapoznaniu ucznia z tematami wchodzącymi w program kolejnej klasy. Wyboru tych tematów dokonuje prowadzący po konsultacji z uczniami. Kursanci w dalszym ciągu otrzymują pracę domową. Odbywa się jeden sprawdzian z tych tematów.

Praca domowa

 • Uczeń otrzymuje pracę domową po omówieniu każdego z wymienionych działów
 • Każda praca domowa zawiera 10 zadań
 • Uczeń ma tydzień na rozwiązanie pracy domowej
 • Treści i rozwiązania pracy domowej będą zamieszczane TUTAJ

Zeszyt ćwiczeń i notatki

Oprócz zeszytu ćwiczeń zawierającego zadania omawiane w czasie kursu uczeń raz w miesiącu otrzymuje notatki zawierające najważniejsze zagadnienia do zapamiętania w danym miesiącu. Będą one zamieszczane TUTAJ.

Rafał Martynek

magister matematyki
University of Warwick
Wielka Brytania


Doktorant na wydziale matematyki Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył matematykę na uniwersytecie Warwick w Anglii. Absolwent liceum im. Stefana Batorego w Warszawie, gdzie ukończył program matury międzynarodowej. Laureat konkursu matematycznego w gimnazjum. Jest autorem zadań omawianych w czasie kursu.


Kontakt:
rafal@feynman.edu.pl