Matura międzynarodowa (IB)


IB Revision Series – Free Webinars!

The-International-Baccalaureate

Zajęcia w języku angielskim. Kurs ma na celu usystematyzowanie i utrwalenie wiedzy zdobytej w szkole. Zajęcia mają charakter ćwiczeniowy, a ich celem jest wypracowanie w kursancie sprawności w rozwiązywaniu zadań egzaminacyjnych. Zadania z zeszytu ćwiczeń stworzono na podstawie zadań z Past Papers i z Questionbank.

Spotkania: 1 lub 2 tygodniowo
Materiały: zeszyt ćwiczeń
Czas trwania zajęć: 90 min
Dodatkowo: Praca domowa
Kiedy: pon – pt 16.00-20.30, sob 9.00 – 16.30
Sprawdzian: raz w miesiącu
Grupy: do 5 osób
Na koniec: Próbny egzamin

Zajęcia prowadzi absolwent matematyki na brytyjskiej uczelni, który na Maturze Międzynarodowej zdawał matematykę na poziomie HL i otrzymał 6.

Ramowy program kursu

Program

Kurs rozpoczyna się testem diagnozującym na podstawie, którego układane jest powtórzenie i utrwalenie materiału trwające miesiąc. W lutym odbywa się egzamin próbny. Pełna lista tematów spotkań dostępna jest poniżej.

Klasa I IB

Klasa II IB

Praca domowa

 • Uczeń otrzymuje pracę domową po omówieniu każdego z wymienionych działów
 • Każda praca domowa zawiera 10 zadań
 • Uczeń ma tydzień na rozwiązanie pracy domowej
 • Treści i rozwiązania pracy domowej będą zamieszczane TUTAJ

Zeszyt ćwiczeń i notatki

Oprócz zeszytu ćwiczeń zawierającego zadania omawiane w czasie kursu uczeń raz w miesiącu otrzymuje notatki zawierające najważniejsze zagadnienia do zapamiętania w danym miesiącu. Będą one zamieszczane TUTAJ.

Program

Kurs rozpoczyna się testem diagnozującym na podstawie, którego układane jest powtórzenie i utrwalenie materiału trwające miesiąc. W lutym odbywa się egzamin próbny. Pełna lista tematów spotkań dostępna jest poniżej.

Klasa I IB

Klasa II IB

Praca domowa

 • Uczeń otrzymuje pracę domową po omówieniu każdego z wymienionych działów
 • Każda praca domowa zawiera 10 zadań
 • Uczeń ma tydzień na rozwiązanie pracy domowej
 • Treści i rozwiązania pracy domowej będą zamieszczane TUTAJ

Zeszyt ćwiczeń i notatki

Oprócz zeszytu ćwiczeń zawierającego zadania omawiane w czasie kursu uczeń raz w miesiącu otrzymuje notatki zawierające najważniejsze zagadnienia do zapamiętania w danym miesiącu. Będą one zamieszczane TUTAJ.

Program

Kurs rozpoczyna się testem diagnozującym na podstawie, którego układane jest powtórzenie i utrwalenie materiału trwające miesiąc. W lutym odbywa się egzamin próbny. Pełna lista tematów spotkań dostępna jest poniżej.

Klasa I IB

Klasa II IB

Praca domowa

 • Uczeń otrzymuje pracę domową po omówieniu każdego z wymienionych działów
 • Każda praca domowa zawiera 10 zadań
 • Uczeń ma tydzień na rozwiązanie pracy domowej
 • Treści i rozwiązania pracy domowej będą zamieszczane TUTAJ

Zeszyt ćwiczeń i notatki

Oprócz zeszytu ćwiczeń zawierającego zadania omawiane w czasie kursu uczeń raz w miesiącu otrzymuje notatki zawierające najważniejsze zagadnienia do zapamiętania w danym miesiącu. Będą one zamieszczane TUTAJ.

Program

Zajęcia dla uczniów klasy Pre-IB mają na celu utrwalanie bieżącego materiału szkolnego, nadrobienie wszelkich zaległości z gimnazjum, a także zapoznanie ucznia z zagadnieniami, które pojawią się w kolejnych latach w zależności od wybranego poziomu.

Praca domowa

 • Uczeń otrzymuje pracę domową po omówieniu każdego z wymienionych działów
 • Każda praca domowa zawiera 10 zadań
 • Uczeń ma tydzień na rozwiązanie pracy domowej
 • Treści i rozwiązania pracy domowej będą zamieszczane TUTAJ

Zeszyt ćwiczeń i notatki

Oprócz zeszytu ćwiczeń zawierającego zadania omawiane w czasie kursu uczeń raz w miesiącu otrzymuje notatki zawierające najważniejsze zagadnienia do zapamiętania w danym miesiącu. Będą one zamieszczane TUTAJ.