Sesja listopadowa (IB)


Couple of female high school students writing on a white board during class

Zajęcia prowadzone są w języku angielskim. W zależności od tego jaka ocena z egzaminu jest Twoim celem dostosujemy typy zadań omawianych podczas zajęć. Test diagnozujący wskaże nam, które tematy wymagają ponownego omówienia. Podczas kursu będziesz miał okazje wyćwiczyć umiejętność rozwiązywania zadań w wyznaczonym czasie, poznasz wszystkie typy zadań spotykanych na egzaminach i nabierzesz sprawności w ich rozwiązywaniu.

Ilość spotkań ustalana jest indywidualnie z każdym uczniem Materiały: zeszyt ćwiczeń
Czas trwania zajęć: 90 min Na początek: Test diagnozujący
Kiedy: pon – sob 9.00 – 20.30 Dodatkowo: Praca domowa
Grupy: do 5 osób Na koniec: Próbna matura

Zajęcia prowadzi absolwent matematyki na brytyjskiej uczelni, który na Maturze Międzynarodowej zdawał matematykę na poziomie HL i otrzymał 6.

3 kroki do osiągnięcia Twojego celu na egzaminie

Test diagnozujący

Na podstawie oceny, o którą uczeń się stara przygotowywany jest test diagnozujący będący podstawą do stworzenia planu powtórzenioweg pasującego do indywidualnych potrzeb ucznia. Test diagnozujący składa się z zadań o tym samym formacie co zadania z egzaminu.

Praca domowa

 • Po każdym spotkaniu uczeń otrzymuje prace domową
 • Praca domowa zawiera 10 zadań
 • Po oddaniu pracy domowej uczeń otrzymuje uwagi dotyczące odpowiedzi wraz z pełnymi rozwiązaniami
 • Prace domowe są integralną częścią kursu i nie mogą być pomijane

Zeszyt ćwiczeń + notatki

Uczeń otrzymuje zeszyt ćwiczeń zawierający pytania zbliżone w formacie do zadań maturalnych stworzone przez prowadzącego zajęcia. Ponadto uczeń otrzymuje zestaw notatek zawierających wyjaśnienia  najważniejszych zagadnień.

Silne podstawy

Powtórkę rozpoczynamy od tych zagadnień, z których uczeń uzyskał najwięcej punktów na teście diagnozującym. Ma to na celu zbudowanie  u ucznia silnych fundamentów, dzięki którym będzie umiał dostrzec te pytania, które zagwarantują mu pewne punkty. Skupienie się na tematach, które sprawiają uczniowi najmniej trudności wpływa również dobrze na jego nastawienie do pozostałych działów.

Praca domowa

 • Po każdym spotkaniu uczeń otrzymuje prace domową
 • Praca domowa zawiera 10 zadań
 • Po oddaniu pracy domowej uczeń otrzymuje uwagi dotyczące odpowiedzi wraz z pełnymi rozwiązaniami
 • Prace domowe są integralną częścią kursu i nie mogą być pomijane

Zeszyt ćwiczeń + notatki

Uczeń otrzymuje zeszyt ćwiczeń zawierający pytania zbliżone w formacie do zadań maturalnych stworzone przez prowadzącego zajęcia. Ponadto uczeń otrzymuje zestaw notatek zawierających wyjaśnienia  najważniejszych zagadnień.

Próbny egzamin

Przed próbnym egzaminem kilka spotkań poświęcanych jest na omówienie najtrudniejszych zagadnień. Naszym celem jest zbudowanie w uczniach pewności siebie pozwalającej rozwiązać te zadania, które wymagają jedynie rutynowych obliczeń. Po próbnym egzaminie odbędzie się omówienie i końcowa powtórka.

Praca domowa

 • Po każdym spotkaniu uczeń otrzymuje prace domową
 • Praca domowa zawiera 10 zadań
 • Po oddaniu pracy domowej uczeń otrzymuje uwagi dotyczące odpowiedzi wraz z pełnymi rozwiązaniami
 • Prace domowe są integralną częścią kursu i nie mogą być pomijane

Zeszyt ćwiczeń + notatki

Uczeń otrzymuje zeszyt ćwiczeń zawierający pytania zbliżone w formacie do zadań maturalnych stworzone przez prowadzącego zajęcia. Ponadto uczeń otrzymuje zestaw notatek zawierających wyjaśnienia  najważniejszych zagadnień.