Program


Uważamy za najskuteczniejszą metodę nauki, pracę na ćwiczeniach i rozwiązywaniu problemów. Dlatego program nauczania na wszystkich kursach opiera się o specjalnie zaprojektowane zestawy ćwiczeń do pracy na zajęciach i w domu.

Klara zdała na 100%! Bardzo dziękujemy za pomoc. Beata

  • Znana zasada jest wdrażana na naszych kursach dwustopniowo : najpierw my dowiadujemy się co stanowi dla naszego ucznia największą trudność, a następnie pomagamy mu zrozumieć problematyczne zagadnienia.
  • Każdy kurs rozpoczyna się testem diagnostycznym pomagającym w rozpoznaniu działów wymagających szczególnej uwagi.
  • Proces nauczania odbywa się w sposób aktywny: prowadzący oprócz tłumaczenia zagadnień, pomaga kursantowi wypełniać ćwiczenia.
  • Do każdego kursu stworzony został zeszyt ćwiczeń zawierający zadania, a także ćwiczenia ułatwiające zrozumienie i zapamiętanie teorii.
  • Bardzo ważnym elementem kursów są prace domowe, które kursant dostaje po każdych zajęciach. Są one systematycznie sprawdzane i omawiane.
  • Regularnie organizowane są testy sprawdzające postępy kursanta i wskazujące działy wymagające powtórzenia.
  • Rodzice naszych kursantów mają stały wgląd w ich wyniki z testów i sprawdzianów.

Monitoring postępów

Test diagnostyczny
Design
Marketing